Category Archives: Tarix

Orta əsrlərdə Azərbaycanda müstəqil feodal dövlətlərin yaranması

Orta əsrlərdə Azərbaycanda müstəqil feodal dövlətlərin yaranması Orta əsrlərdə IX-XI əsrlərdə Azərbaycan xilafət hakimiyyətindən azad olub müstəqil feodal dövlətləri – Şirvanşahlar, Şəddadilər, Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər, sonralar isə Atabəylər, Qaraqoyunlular və… Ardını oxu »

İdrisinin çəkdiyi xəritə (1154), Azərbaycan sınırları Xəzər dənizinin qərb tərəfində bəllidir

Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində

Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində — VIII əsrdə Sasanilər imperiyasının fəth edilməsi ilə imperiyanın tərkibində olan Cənubi Azərbaycan, Qafqaz Albaniyasının fəth edilməsi ilə isə Şimali Azərbaycan Ərəb Xilafətinin tərkibinə daxil olmuşdur Azərbaycanın ərəblər tərəfindən istilası 637-ci ildə ərəblər Sasani… Ardını oxu »

Oktavian Avqust kimdir ?

      No Comments on Oktavian Avqust kimdir ?

Oktavian Avqust kimdir ? Eramızdan əvvəl 40-cı ildə iki yeniyetmə Romanın məşhur kahinlərindən olan Teaqanın yanına gəlir. Yeniyetmələrdən biri öz qoroskopunu öyrənmək istəyir. Məşhur astroloq ikinci yeniyetəmənin də qoroskopuna baxmaq… Ardını oxu »

Qədim Midiya dövləti

      No Comments on Qədim Midiya dövləti

Qədim Midiya dövləti Dövlətin yaranması. Midiya əvvəllər müasir İranın mərkəzində yerləşən xırda vilayətlərdən ibarət ərazi idi. Vilayətləri canişinlər idarə edirdilər. E.ə. VIII əs — rin sonunda Midiyada Deyok adlı canişin dövlət… Ardını oxu »

Qədim Aşşur dövləti

      No Comments on Qədim Aşşur dövləti

Qədim Aşşur dövləti Aşşur (Assur) dövlətinin yaranması. Babildən şimalda, Dəclə çayının yuxarı axarında Aşşur dövləti yaranmışdı. E.ə. IX-VIII əsrlərdə Aşşur Ön Asiyanın ən qüdrətli dövləti oldu. Onun ilk paytaxtı baş tanrının… Ardını oxu »

Qədim Babil dövləti

      No Comments on Qədim Babil dövləti

Qədim Babil dövləti Babil dövlətinin meydana gəlməsi. E.ə. II minilliyin əvvəlində Mesopotamiyada Babil şəhər-dövləti yaranmışdı. Qədim yunan müəllifləri öz əsərlərində bu şəhəri Vavilon adlandırmışlar. Akkad dilində şəhərin adı Bab-ili (Tanrının qapısı)… Ardını oxu »

Yunan – İran müharibələri

      No Comments on Yunan – İran müharibələri

Yunan – İran müharibələri Aralıq dənizi və Qara dəniz sahillərində yunan şəhər-dövlətlərinin yaranması. Yunanlar vətənlərini Ellada, özlərini ellinlər adlandırırdılar. Onlar İon, Egey və Aralıq dənizlərinə, hətta uzaq Qara dəniz sahillərinə belə… Ardını oxu »

Qədim Hindistan tarixi

      No Comments on Qədim Hindistan tarixi

Qədim Hindistan tarixi Təbiəti. Əhalisi. Hindistan yarımadası Asiya qitəsinin cənubunda yerləşir. Yarımadanın şimalında Himalay dağları ucalır. Hindistan yarımadası, əsasən, yaylalardan ibarətdir. Yayla ilə Himalay dağları arasında düzənlik yerləşir. Düzənliyin qərb hissəsində… Ardını oxu »

Abu Simbel abidə kompleksi

Qədim Misir haqqında

      No Comments on Qədim Misir haqqında

Qədim Misir haqqında Misirin coğrafi mövqeyi. Nil daşqını. Qədim Misir Afrikanın şimali-şərqində Nil çayının vadisində və deltasında yerləşirdi.Dünyanın ən uzun və ən çox lil gətirən çayı Misir ərazisində axırdı. Onu «Böyük… Ardını oxu »

Göytürk İmperatorluğu

Göytürk imperatorluğu haqqında

      No Comments on Göytürk imperatorluğu haqqında

Göytürk imperatorluğu haqqında Göytürk dövlətinin yaranması. Hunlar çinlilərə məğlub olduqdan sonra knyaz Aşina 500 ailə ilə jujanların (avarların) yanına gəlib Altayın cənubunda məskən saldı, onların vassalı oldu. Bu türklər Mərkəzi Asiya,… Ardını oxu »

Göytürk İmperyasının Bayrağı

Göytürk dövləti haqqında

      1 Comment on Göytürk dövləti haqqında

Göytürk dövləti haqqında I Göytürk dövləti  (552-588) Böyük Hun dövlətinin dağılmasından sonra Altay, Mərkəzi Asiya və Böyük çöldə yaşayan bir sıra türk tayfaları jujfaların təsiri altına düşdü. 546- cı ildə… Ardını oxu »

Xəzər Xaqanlığı

Xəzər xaqanlığı haqqında

      No Comments on Xəzər xaqanlığı haqqında

Xəzər xaqanlığı haqqında Xəzər xaqanlığının ərazisi və məşğuliyyəti. Xəzərlər Sabir türklərinin davamçıları idi. 470-ci ildə Hun imperiyası dağılan­dan sonra Şərqi Avropa çöllərində yaşayan xalqlar müstəqillik qazandılar. VII əsrin əvvəllərində xəzərlər əvvəlcə… Ardını oxu »

Arxitektura nədir ?

      No Comments on Arxitektura nədir ?

Arxitektura Arxitektura – binaların və digər tikinti obyektlərinin layihələşdirilməsi sənətidir. Arxitektorların əsas vəzifəsi binaları möhkəm, yaraşıqlı və öz təyinatına uyğun şəkildə yaratmaqdır. Qədim Arxitektura Ən qədim tikililər çox sadə idilər…. Ardını oxu »

Anqlosakslar kimlərdir ?

      No Comments on Anqlosakslar kimlərdir ?

Anqlosakslar Anqlosakslar bizim eranın V və VI əsrlərində Britaniya adalarında məskunlaşmış bir qrup alman tayfalarının adlarıdır. Onların arasında anq, saks və yut tayfaları var idi. Onlar tədricən bütün İngiltərəni işğal… Ardını oxu »

Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında

      No Comments on Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında

Amerika Birləşmiş Ştatları Amerika Birləşmiş Ştatları böyüklüyünə görə görə dünyanın dördüncü ölkəsidir. ABŞ ərazisinə görə Rusiya, Kanada və Çindən kiçikdir, amma əhalisinin sayına görə isə Çin və Hindistandan sonra 3-cü… Ardını oxu »

Al və Ağ qızılgül müharibələri

      No Comments on Al və Ağ qızılgül müharibələri

Al və Ağ qızılgül müharibələri 1400-cü illərdə Lankaster və York sülalələri arasında ingilis taxtı uğrunda gedən müharibəyə Al və Ağ qızılgül müharibəsi deyilir. Bu müharibə 30 il (1455-1485) davam etdi…. Ardını oxu »