Category Archives: Tarix

Abu Simbel abidə kompleksi

Qədim Misir haqqında

      No Comments on Qədim Misir haqqında

Qədim Misir haqqında Misirin coğrafi mövqeyi. Nil daşqını. Qədim Misir Afrikanın şimali-şərqində Nil çayının vadisində və deltasında yerləşirdi.Dünyanın ən uzun və ən çox lil gətirən çayı Misir ərazisində axırdı. Onu «Böyük… Ardını oxu »

Göytürk İmperatorluğu

Göytürk imperatorluğu haqqında

      No Comments on Göytürk imperatorluğu haqqında

Göytürk imperatorluğu haqqında Göytürk dövlətinin yaranması. Hunlar çinlilərə məğlub olduqdan sonra knyaz Aşina 500 ailə ilə jujanların (avarların) yanına gəlib Altayın cənubunda məskən saldı, onların vassalı oldu. Bu türklər Mərkəzi Asiya,… Ardını oxu »

Göytürk İmperyasının Bayrağı

Göytürk dövləti haqqında

      1 Comment on Göytürk dövləti haqqında

Göytürk dövləti haqqında I Göytürk dövləti  (552-588) Böyük Hun dövlətinin dağılmasından sonra Altay, Mərkəzi Asiya və Böyük çöldə yaşayan bir sıra türk tayfaları jujfaların təsiri altına düşdü. 546- cı ildə… Ardını oxu »

Xəzər Xaqanlığı

Xəzər xaqanlığı haqqında

      No Comments on Xəzər xaqanlığı haqqında

Xəzər xaqanlığı haqqında Xəzər xaqanlığının ərazisi və məşğuliyyəti. Xəzərlər Sabir türklərinin davamçıları idi. 470-ci ildə Hun imperiyası dağılan­dan sonra Şərqi Avropa çöllərində yaşayan xalqlar müstəqillik qazandılar. VII əsrin əvvəllərində xəzərlər əvvəlcə… Ardını oxu »

Arxitektura nədir ?

      No Comments on Arxitektura nədir ?

Arxitektura Arxitektura – binaların və digər tikinti obyektlərinin layihələşdirilməsi sənətidir. Arxitektorların əsas vəzifəsi binaları möhkəm, yaraşıqlı və öz təyinatına uyğun şəkildə yaratmaqdır. Qədim Arxitektura Ən qədim tikililər çox sadə idilər…. Ardını oxu »

Anqlosakslar kimlərdir ?

      No Comments on Anqlosakslar kimlərdir ?

Anqlosakslar Anqlosakslar bizim eranın V və VI əsrlərində Britaniya adalarında məskunlaşmış bir qrup alman tayfalarının adlarıdır. Onların arasında anq, saks və yut tayfaları var idi. Onlar tədricən bütün İngiltərəni işğal… Ardını oxu »

Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında

      No Comments on Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında

Amerika Birləşmiş Ştatları Amerika Birləşmiş Ştatları böyüklüyünə görə görə dünyanın dördüncü ölkəsidir. ABŞ ərazisinə görə Rusiya, Kanada və Çindən kiçikdir, amma əhalisinin sayına görə isə Çin və Hindistandan sonra 3-cü… Ardını oxu »

Al və Ağ qızılgül müharibələri

      No Comments on Al və Ağ qızılgül müharibələri

Al və Ağ qızılgül müharibələri 1400-cü illərdə Lankaster və York sülalələri arasında ingilis taxtı uğrunda gedən müharibəyə Al və Ağ qızılgül müharibəsi deyilir. Bu müharibə 30 il (1455-1485) davam etdi…. Ardını oxu »