Category Archives: nədir

Cənnət – Kəlməbaz

      No Comments on Cənnət – Kəlməbaz

Cənnət – Kəlməbaz İbranicə “Gan Eden”, ərəbcə Jan`nat`Edn. Jannah – ərəbcə bağ sözünün qısalmış versıyasıdır (ibr. Gan, ərəb.Jan). Jannah Edn – Edn bağı dəməkdir. Edem sözünün kökü Şumer dilində “edin”… Ardını oxu »

Subroqasiya hüququ nədir ?

      No Comments on Subroqasiya hüququ nədir ?

Subroqasiya hüququ nədir ? Subroqasiya Subroqat sözündən götürülməklə yerini almaq, yerini vermək və ya əvəz etmək kimi mənaları ifadə edir. Türkiyə qanunvericiliyində Subroqasiya hüququ rücu hüququ kimi işlədilir. Ümumiyyətlə, subroqasiya… Ardını oxu »

Kvant fizikası nədir ?

      No Comments on Kvant fizikası nədir ?

Kvant fizikası nədir ? Kvant fizikası (Latınca:Quantum Physics) – kəşf edilənə qədər qəbul edilən ənənəvi Nyuton fizikasının təməli işığın zərrəcik yığını olduğuna söykənirdi. XIX əsr fizikaçılarından Ceyms Klerk Maksvell isə… Ardını oxu »

Sardonik gülüş nədir ?

      No Comments on Sardonik gülüş nədir ?

Sardonik gülüş nədir ? İlk dəfə Homerin «Odisseya»sında rast gəlinən bu gülüşün adı Sardiniya adasında bitən bir otu yedikdən sonra zəhərlənib ölən insanların simalarında gülüşəbənzər acı ifadənin yaranması ilə bağlıdır…. Ardını oxu »

Arı çörəyi – Güləm nədir ?

      No Comments on Arı çörəyi – Güləm nədir ?

Arı çörəyi – Güləm nədir ? Allah biz insanlara verdiyi nemətlərdən biridə arı məhsullarıdır, arı məhsulları deyəndə bal, arı südü, çiçək tozu, mum və propolis daha çox xatırlanılır amma arı… Ardını oxu »

Dünya okeanları

Hidrosfer

      No Comments on Hidrosfer

Hidrosfer Hidrosfer- yeri əhatə edən su təbəqəsidir. Dünyanın 2/3-si (71%-i)- yəni 361 mln. km2-i su ilə örtülüdür. Yer kürəsində 1,38 km3 su vardır ki, bunun da 96,5 %-i okean və dənizlərdə… Ardını oxu »

Stendal sindromu nədir ? Psixologiya

      No Comments on Stendal sindromu nədir ? Psixologiya

Stendal sindromu nədir ? Psixologiya «Stendal sindromu»na oxşar iki sindrom mövcuddur: Paris və Yerusəlim sindromları. «Paris sindromu»ndan ilk dəfə yaponlar əziyyət çəkib. Gündoğar ölkənin turistləri Parisdə çirkli küçə və məhəllələr… Ardını oxu »