Category Archives: İnformatika

Fibonaççi silsiləsi nədir ?

      No Comments on Fibonaççi silsiləsi nədir ?

Fibonaççi silsiləsi nədir ? (0), 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584…. Fibonaççi İtaliyada 1170-ci ildə dünyaya gəlmiş orta… Ardını oxu »

İnformatika nədir?

      No Comments on İnformatika nədir?

İnformatika nədir? İnformatikanın predmeti və vəzifələri İnformatika – verişənlərin yaradılması, saxlanılması, əks etdirilməsi, canlandırılması, emalı və ötürülməsi qaydalarını hesablama texnikasının vasitələri ilə sistemləşdirən, həmçinin bu vasitələrin və onların idarə etdiyi metodların… Ardını oxu »

Verilənlər bazası və Access haqda elementar biliklər

Verilənlər bazası və Access haqda elementar biliklər Verilənlər bazası müəyyən əlamətlərinə görə əlaqələndirilmiş, struktur formasında məlumatlar toplusudur. İdarəetmə sistemləri verilənlər bazalarını tərtib və emal edən sistemlərdir. Sistemlər üç qrupa bölünür: Relyasion… Ardını oxu »

Virus proqramları hansılardır

      No Comments on Virus proqramları hansılardır

Virus proqramları hansılardır Virus-proqrama özbaşına qoşula bilən, öz surətini fayllara,sistem sahəsinə, şəbəkələrə və s, yayan və kompüterin normal işini pozan xüsusi proqramdır. Kompüter virusları təxminən 1980-ci illərin əvvəllərində meydana çıxmışdır…. Ardını oxu »

Antiviruslar haqqında

      4 Comments on Antiviruslar haqqında

Antiviruslar haqqında. Kompüterinizin virusa yoluxub-yoluxmadığını təyin edən “anti-virus” proqramları da var. Bu proqramlar, kompüterinizin virus ola biləcək hər tərəfini (yaddaş, boot sector, işlədilə bilər proqramlar, sənədlər və s.) darayırlar. Bu… Ardını oxu »

İnformasiya anlayışı nədir ?

      No Comments on İnformasiya anlayışı nədir ?

İnformasiya anlayışı nədir ? İnformasiya anlayışı, onun formaları və xassələri İnformasiya termini mənşəcə latın sözü olub, izahetmə, şərhetmə, məlumatvermə mənalarını daşıyan «informatio» sözündən yaranmışdır. İnformatikada informasiya ilkin və təyin olunmamış anlayış kimi qəbul… Ardını oxu »

Alqoritm anlayışı nədir və necə olur

      No Comments on Alqoritm anlayışı nədir və necə olur

Alqoritm anlayışı nədir və necə olur Alqoritm və onun xassələri Alqoritm – verilmiş hər hansı tip məsələnin həlli üçün yerinə yetiriləcək əməliyyatlar ardıcıllığıdır. Ümumi şəkildə desək, alqoritm məsələnin həll yoludur, başqa… Ardını oxu »

Qrafik şəkil formatları

      No Comments on Qrafik şəkil formatları

Qrafik şəkil formatları Qrafik şəkillər çox vaxt GIF, JPEG, PNG, BMP formatlarında saxlanılır. GIF (Graphics Interchange Format)-qrafik mübadilə formatı. (.gif); JPEG (Joint Photographic Experts Group)-birləşmiş fotoekspertlar qrupu formatı. (.jpg); PNG… Ardını oxu »

Kompüterin qurğuları hansılardı

      No Comments on Kompüterin qurğuları hansılardı

Kompüterin qurğuları hansılardı Kompüter və istifadəçi arasında interfeys. Kompüterlə ünsiyyət müasir dövrdə dialoq rejimində həyata keçirilir. Dialoq komanda və proqramların köməyi ilə yaradılır. Müəyyən əməliyyatı yerinə yetirmək üçün kompüterim başa… Ardını oxu »

Kompüterin proqram təminatı və təsnifatı

      No Comments on Kompüterin proqram təminatı və təsnifatı

Kompüterin proqram təminatı və təsnifatı Dünyada mövcud olan proqramlar 3 sinfə bölünür: Sistem proqramları Tətbiqi proqramlar İnstrumental proqramlar (Alqoritmik dillər). Proqram təminatının əsas hissələrindən olan sistem proqramları kompüteri idarə etmək üçündür…. Ardını oxu »

İnformatika fənninə giriş

      No Comments on İnformatika fənninə giriş

İnformatika fənninə giriş İnformatika məlumatın EHM(Elektron hesablama maşınları) vasitəsi ilə qəbul, emal və ötürülməsini öyrənən elmdir. Məlumat ətraf mühitdə gördüklərimiz, eşitdiklərimiz, hiss etdiklərimizdir və ya ətraf mühitdə topladığımız biliklər toplusudur. Məlumat nəyi… Ardını oxu »

Verilənlər bazası nədir ?

      No Comments on Verilənlər bazası nədir ?

Verilənlər bazası nədir ? Verilənlər bazası (VB),(en:Data Base, DB) – kompüterin daimi yaddaşında müxtəlif tiplı (mətn, rəqəm, zaman, pul, memo, OLE, məntiqi və s.) verilənlərin saxlanması üçün istifadə edilən xüsusi strukturlaşdırılmış… Ardını oxu »