Category Archives: heyvanlar

İtlər niyə sahibini yalayır?

      No Comments on İtlər niyə sahibini yalayır?

İtlər niyə sahibini yalayır? Adətən itlər sizi, digər itləri, özlərini, əşyaları, ağlınıza gələn hər şeyi yalayırlar. Mütəxəssislərin fikrincə, bunun müəyyən səbəbləri var. İtlər niyə üzünüzü yalayır? İtlər nəyisə yaladıqda endorfin… Ardını oxu »

Abdal xərçəng haqqında

      No Comments on Abdal xərçəng haqqında

Abdal xərçəng Abdal xərçəng – onayaqlı xərçənglər dəstəsinin, dənizlərdə yaşayan bir nümayəndəsidir. Xarakterik əlamətləri: abdomenin üzərində sərt örtük olmur, qısqacları və qarıncıq çox hallarda assimmetrik olur və hətta bəzi ayaqları… Ardını oxu »

Atlar haqqında

      No Comments on Atlar haqqında

At  At insan tərəfindən əhliləşdirilmiş ilk vəhşi heyvanlardan biridir. Bu gün ancaq bir neçə vəhşi at növü qalmışdır, Monqolustanın uzaq çöllərində və Çinin şimalında yaşayan Prjevalski atı onların sırasına daxildir…. Ardını oxu »

Dünyada nadir tapılan 10 Ekzotik quş növü

      No Comments on Dünyada nadir tapılan 10 Ekzotik quş növü

Dünyada nadir tapılan 10 Ekzotik quş növü Quşlar tüklü, qanadlı, yumurta ilə çoxalan onurğalı heyvanlardır. Quşların 10 000 yaxın növləri var. Şimaldan-Cənuba, Şərqdən-Qərbə dünyanın hər yerində yaşayırlar. Və bu da… Ardını oxu »

Armadil necə heyvandır ?

      No Comments on Armadil necə heyvandır ?

Armadil Armadil Mərkəzi və Cənubi Amerikada yaşayan qeyri-adi məməlidir. Armadilin kürəyi sümük lövhəciklərdən ibarət zirehlə örtülmüşdür. O, öz güclü dırnaqları ilə yerdə yuva qazır və qida əldə etmək üçün termit… Ardını oxu »

Arılar haqqında maraqlı müəlumatlar

      No Comments on Arılar haqqında maraqlı müəlumatlar

Arılar Arıların çoxlu müxtəlif növləri var, amma onlardan ən məşhuru bal arısıdır. Bal arıları koloniyalarla pətəklərdə yaşayırlar. Bir pətəkdə 50 000-ə qədər işçi arı yaşayır. Hər pətəkdə bir böyük dişi… Ardını oxu »

Antiloplar haqqında

      No Comments on Antiloplar haqqında

Antilop   Antiloplar buynuz və qırnaqları olan otyeyən heyvanlardır. Onlar görkəmcə marallara bənzəsələr də, keçi və inəklər onların daha yaxın qohumlarıdır. Antiloplar əsasən Afrika çöllərində – savannalarda yaşayırlar. Onlar yüksək… Ardını oxu »

Amfibiyalar və sürünənlər haqqında maraqlı bilgilər

Amfibiyalar və sürünənlər Amfibiyalar və sürünənlər – iki çox müxtəlif heyvan sinifləridir. Amfibiyaların dərisi hamar və yumuşaqdır, sürünənlər isə sərt pulcuqlarla örtülüblər. Amfibiya aləmi Amfibiyalara və ya suda-quruda yaşayanlara qurbağalar,… Ardını oxu »

Angvil balığı haqqında

      No Comments on Angvil balığı haqqında

Angvil Angvil – uzun, nazik bədənli, xırda pulcuqları və nazik lent şəklində üzgəcləri olan balıqdır. Onun ən çox iki növü – Avropa angvili və Amerika angvili məlumdur. Anqvillərin həyat tərzi… Ardını oxu »

Alliqatorlar və timsahlar haqqında

      No Comments on Alliqatorlar və timsahlar haqqında

Alliqatorlar və timsahlar Alliqatorlar və timsahlar sürünənlər sinifinə aid olan böyük, güclü heyvanlardır. İki alliqator növü məlumdur – ABŞ-ın cənubunda yaşayan Amerika alliqatoru və Yantszı çayında yaşayan Çin alliqatoru. Timsahların… Ardını oxu »

Albatros nədir ?

      No Comments on Albatros nədir ?

Albatros Albatros həyatının çox hissəsini okeanın üzərindəki havada keçirən böyük quşdur. Albatrosların 14 müxtəlif növləri mövcuddur. Onların əksəriyyəti ekvatordan cənubda yaşayır. Albatros dalğaların üzərində əzəmətlə süzərək quruya ancaq çoxalmaq üçün… Ardını oxu »

Akula haqqında maraqlı müəlumatlar

      No Comments on Akula haqqında maraqlı müəlumatlar

Akula Akulalar ailəsinə dünyadakı ən böyük və yırtıcı balıqlar daxildir. Akulaların əksəriyyətinin başı pazşəkilli və sivri, bədənləri isə uzundur. İti üçbucaqşəkilli kürək üzgəci ara-sıra suyun üzünə çıxır. Onların skeleti sümüklərdən… Ardını oxu »

Ağcaqanad haqqında

      No Comments on Ağcaqanad haqqında

Ağcaqanad Ağcaqanad milçəyə bənzəyən xırda həşəratdır. Onun incə, boruya bənzəyən bədəni, üç cüt uzun aayağı və iki qanadı var. Ağcaqanadların dişiləri həm dişləyir, həm də qan soururlar. Onlar xortum adlandırılan… Ardını oxu »

Ağacdələn haqqında

      No Comments on Ağacdələn haqqında

Ağacdələn Ağacdələnlərin təqribən 200 yaxın növü var. Onlar dünyanın çox yerlərində yaşayırlar, amma ən çox onlara Şimali və Cənubi Amerikada, Asiyada rast gəlmək olar. Azərbaycanda da ağacdələnin bir neçə növü… Ardını oxu »

Adadovşanı haqqında

      No Comments on Adadovşanı haqqında

Adadovşanı Əvvəllə adadovşanları ancaq Avropanın cənubunda yaşayırdılar. Sonradan insanlar onları Yer kürəsinə yaydılar. Adadovşanları qısa quyruğu və uzun qulaqları olan kiçik məməlilərdir. Adadovşanları yerdə qazdıqları yuvalarında yaşayırlar. Hər bir yuva… Ardını oxu »