Category Archives: Bunları bilmək maraqlıdır

Ağacdələn haqqında

      No Comments on Ağacdələn haqqında

Ağacdələn Ağacdələnlərin təqribən 200 yaxın növü var. Onlar dünyanın çox yerlərində yaşayırlar, amma ən çox onlara Şimali və Cənubi Amerikada, Asiyada rast gəlmək olar. Azərbaycanda da ağacdələnin bir neçə növü… Ardını oxu »

Ağac haqqında

      No Comments on Ağac haqqında

Ağac Ağaclar çox gözəl və çox faydalı bitkilərdir. Bəzi ağaclar bizə meyvə verirlər. Bir çox ağaclardan, birinci novbədə isə iynəyarpaqlı ağaclardan taxta-şalban alınır. Amma ağac təkcə qiymətli tikinti materialı deyil,… Ardını oxu »

Aerozol nədir ?

      No Comments on Aerozol nədir ?

Aerozol Aerozol balonu boyanı, kosmetikanı və ya insektisidləri (zərərli həşəratları öldürən kimyəvi maddə) çiləmək üçün qurğudur. Aerozol balonunda təzyiq altında olan maye qaz və çilənməsi lazım olan maye – məsələn,… Ardını oxu »

Afrika haqqında mütləq bilməyiniz vacib olan müəlumatlar

Afrika Afrika böyüklüyünə görə ikinci kontinentdir. Şimaldan onu Aralıq dənizi əhatə edir. Afrikanın cənub nöqtəsi isə Ümid burnudur. Şərqdən Hind, qərbdən isə Atlantik okeanının suları ilə əhatə olunmuşdur. Afrikanın vəhşi… Ardını oxu »

Adadovşanı haqqında

      No Comments on Adadovşanı haqqında

Adadovşanı Əvvəllə adadovşanları ancaq Avropanın cənubunda yaşayırdılar. Sonradan insanlar onları Yer kürəsinə yaydılar. Adadovşanları qısa quyruğu və uzun qulaqları olan kiçik məməlilərdir. Adadovşanları yerdə qazdıqları yuvalarında yaşayırlar. Hər bir yuva… Ardını oxu »

Abstrakt incəsənət nədir ?

      No Comments on Abstrakt incəsənət nədir ?

Abstrakt incəsənət Abstrakt incəsənətdə insanlar, əşyalar, peyzaj əslində göründükləri kimi təsvir olunmur. Abstraksinonist ressam üçün vacib olan əsas amil formalar və rənglərdir. O, onların köməyi ilə ən müxtəlif fikirləri və… Ardını oxu »

Abdulla Şaiq kimdir ?

      No Comments on Abdulla Şaiq kimdir ?

Abdulla Şaiq Görkəmli şair, ədib, müəllim və dramturq Abdulla Mustafa oğlu Talıbzadə (1881-1959) Azərbaycan balalarını savadlı, bilikli, sağlam və müdrik görmək istəyirdi. Onun tərtib etdiyi “Uşaq gözlüyü” , “İkinci il”… Ardını oxu »

Abbreviatura nədir ?

      No Comments on Abbreviatura nədir ?

Abbreviatura Abbreviatura – söz və ya söz qrupunun qısaldılmış şəkildə yazılmış formasıdır. Adətən dünyanın bütün ölkələrinin qeyd olunduğu siyasi xəritələrdə yazılar müxtəsər yazılır. Bəzi sözlər və cümlələr vaxta və yerə… Ardını oxu »