Category Archives: Biologiya lüğəti

Adaptasiya nədir ?

      No Comments on Adaptasiya nədir ?

Adaptasiya nədir ? Adaptasiya (latın. “adaptatio” – uyğunlaşma) – orqanizmin mühitə formolaji, fizioloji və bioloji uyğunlaşmasıdır. Adaptasiya nisbidir, yəni bu və ya digər uyğunlaşma yalnız müəyyən mühit şəraitində əlverişli olur…. Ardını oxu »

Absiz turşu nədir ?

      No Comments on Absiz turşu nədir ?

Absiz turşu nədir ? Absiz turşu – təbii terpen təbiətli birləşmə olub, əsasən bitkilər tərəfindən sintez olunur, fıtohormondur. Başqa fıtohormonlardan fərqli olaraq absiz turşu bir ingibitor kimi bitkilərin inkişafına təsir… Ardını oxu »

Abiotik amillər nədir və hansılardır ?

      No Comments on Abiotik amillər nədir və hansılardır ?

Abiotik amillər nədir və hansılardır ? Abiotik amillər (yunan. “a” – inkar sözlüyü, “bios” – həyat) – cansız təbiət amilləridir. Abiotik amillər kimyəvi (suyun şorluğu, mühitin oksigen rejimi, torpağın kimyəvi… Ardını oxu »

Abiogenez sözünün mənası nədir ?

      1 Comment on Abiogenez sözünün mənası nədir ?

Abiogenez sözünün mənası nədir ? Abiogenez – (yun. “a” – inkar şəkilçisi, “bios” – həyat, “genesis” – mənşə) ilk canlının cansız materiadan əmələ gəlməsi haqqında nəzəriyyədir. Bu təlimə görə, Yer… Ardını oxu »

Aberrasiya nə deməkdir ?

      2 Comments on Aberrasiya nə deməkdir ?

Aberrasiya nə deməkdir ? Aberrasiya – (lat. “aberrare“ – azmaq, kənara çıxmaq) xromosomum və ya xromatidlərin müəyyən səbəbdən qırılması nəticəsində baş verən dəyişilmə və xromosomların quruluşunun mutasiya nəticəsində dəyişilməsidir. Adətən,… Ardını oxu »

Abdullayev İlyas Kərim oğlu kimdir ?

      No Comments on Abdullayev İlyas Kərim oğlu kimdir ?

Abdullayev İlyas Kərim oğlu (1913-1985) Akademik İlyas Kərim oğlu Abdullayev 1913-cü ilin mart ayının 23-də Ağstafada anadan olmuşdur. 1967-ci ildə İ.K.Abdullayev tut bitkisinin piloploidiyası üzrə Ümumittifaq simpoziumun sədri olduğu zaman… Ardını oxu »

Abdomen nədir ?

      1 Comment on Abdomen nədir ?

Abdomen nədir ? Abdomen – buğumayaqlılarda, bədənin sonuncu və qrıncıq adlanan mühüm hissəsidir. Heyvanın daxili orqanlarının çoxu bu hissədə yerləşir. Abdemenin üzərində heyvana xas olan və heyvanın həyatında mühüm rol… Ardını oxu »

Abdal xərçəng haqqında

      No Comments on Abdal xərçəng haqqında

Abdal xərçəng Abdal xərçəng – onayaqlı xərçənglər dəstəsinin, dənizlərdə yaşayan bir nümayəndəsidir. Xarakterik əlamətləri: abdomenin üzərində sərt örtük olmur, qısqacları və qarıncıq çox hallarda assimmetrik olur və hətta bəzi ayaqları… Ardını oxu »

Abbreviasiya sözünün mənası nədir ?

      No Comments on Abbreviasiya sözünün mənası nədir ?

Abbreviasiya sözünün mənası nədir ? Abbreviasiya – (lat.. abbreviatio – ixtisara düşmək) canlı orqanizmlərdə orqanların, yaxud onların hissələrinin inkişaf mərhələlərinin sayının ixtisara düşməsi. A.Severstov bunu mənfi anaboliya adlandırmışdır.

Abaka sözünün mənası nədir ?

      No Comments on Abaka sözünün mənası nədir ?

Abaka sözünün mənası nədir ? Abaka –  Banan cinsinə mənsub olan çoxillik ot bitkisidir. Filippin adlarında yayılmışdır. Toxucu banan adı ilə məşhurdur. Toxuculuq sənayesi üçün xammal mənbəyidir. Onun yarpaqlarının qınından… Ardını oxu »