Lakonik – Kəlməbaz

      No Comments on Lakonik – Kəlməbaz
Spread the love

Lakonik – Kəlməbaz

Laconlar cənubi Yunanıstanda Laconia adlanan yerdə yaşayırdılar. Cəsurluqları ilə seçilən xalqdırlar. Qısa, yığcam danışları, dəqiq nitqləri ilə seçilirdilər.

Lakonik danışmaq ifadəsinin tarixi də bu xalqla bağlıdır. Onların bu cəhəti barədə tarixdə bir çox rəvayətlər var. Onların ən yaxşı nümunəsi Laconların Makedoniyalı Flippe cavabıdır. Flipp bütün Yunanıstana sahib olmaq isteyirdi. O zamanlar yalniz Laconia tutulmamışdı.

Flipp laconlara məktub göndərir: “Əgər mən sizin ölkənizi tutsam onu dağıdacam, yerlə-yeksan edəcəm”. Bir necə gündən sonra laconlardan cavab məktubu gəlir. Orada bir söz yazılmısdı. “Əgər”.

Mənbə: kayzen.az

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *